• img1
  • img2
  • img3
  • img4
  • img5
  • img6
  • img7
  • img8

Τελευταίες Ανακοινώσεις

Πρόγραμμα Εξετάσεων ECDL - Υπολογιστικά Φύλλα

Πρόγραμμα Εξετάσεων ECDL - Υπολογιστικά Φύλλα

Πρόσβαση στα Λανίτεια Εκπαιδευτήρια

Πρόσβαση στα Λανίτεια Εκπαιδευτήρια

Εξετάσεις CTY Greece στην Κύπρο

Εξετάσεις CTY Greece στην Κύπρο

Ενημέρωση για Μεταγυμνασιακές επιλογές μαθητών/τριών Γ' Γυμνασίου

Ενημέρωση για Μεταγυμνασιακές επιλογές μαθητών/τριών Γ' Γυμνασίου

Διοργάνωση Γλυκαγοράς

Διοργάνωση Γλυκαγοράς

Ημερίδα επιμόρφωσης σε παιδιά με ιδιαίτερες ακαδημαϊκές ικανότητες στα Μαθηματικά και Εκπαιδευτικούς Μαθηματικών από το CTY (Centre for Talented Youth Greece at Anatolia College)

Ημερίδα επιμόρφωσης σε παιδιά με ιδιαίτερες ακαδημαϊκές ικανότητες στα Μαθηματικά και Εκπαιδευτικούς Μαθηματικών από το CTY (Centre for Talented Youth Greece at Anatolia College)

Θεατρική Παράσταση

Θεατρική Παράσταση

#DearYianisThisChristmas… Η πιο όμορφη πρωτοβουλία για τα φετινά Χριστούγεννα από το Yianis Christodoulou Foundation

#DearYianisThisChristmas… Η πιο όμορφη πρωτοβουλία για τα φετινά Χριστούγεννα από το Yianis Christodoulou Foundation

Συνάντηση Γονέων / Κηδεμόνων με Διδάσκοντες

Συνάντηση Γονέων / Κηδεμόνων με Διδάσκοντες - Ενημέρωση Συνάντηση Γονέων / Κηδεμόνων με Διδάσκοντες - Κατάλογος Διδακτικού Προσωπικού

Συνάντηση με Γονείς / Κηδεμόνες μαθητών/μαθητριών Α' Τάξης Γυμνασίου

Συνάντηση με Γονείς / Κηδεμόνες μαθητών/μαθητριών Α' Τάξης Γυμνασίου

Ωράριο Λειτουργίας Σχολείου

Ωράριο Λειτουργίας Σχολείου

Προκήρυξη για τη σύσταση της Ομάδας Εφήβων Συμβούλων της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού για τη χρονιά 2020 (ΟΕΣ- 10η Ομάδα)

Προκήρυξη για τη σύσταση της Ομάδας Εφήβων Συμβούλων της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού για τη χρονιά 2020 (ΟΕΣ- 10η Ομάδα)

Ενημέρωση για Απολυτήρια

Ενημέρωση για Απολυτήρια

Πρόγραμμα "Οικολογικά Σχολεία"

Πρόγραμμα "Οικολογικά Σχολεία"

Πρόγραμμα Δράση - Δημιουργικότητα - Κοινωνική Προσφορά (ΔΔΚ)

Ενημέρωση Οδηγός Αξιολόγησης

1 2 3 >