• img1
  • img2
  • img3
  • img4
  • img5
  • img6
  • img7
  • img8

Διαγωνισμοί

Οι μαθητικοί διαγωνισμοί δημοσιοποιούνται στην Ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας (Μέση Εκπαίδευση / Μαθητικοί Διαγωνισμοί).

Πατήστε εδώ για απευθείας σύνδεση με την συγκεκριμένη Ιστοσελίδα.

Οποιοιδήποτε άλλοι διαγωνισμοί δεν δημοσιεύονται στον ειδικό σύνδεσμο της Ιστοσελίδας του Υπουργείου για τους Μαθητικούς Διαγωνισμούς αναγράφονται πιο κάτω. 

Μπορείτε όμως να δείτε όλους τους  μαθητικούς διαγωνισμούς αλλά και να ενημερωθείτε για διάφορα άλλα θέματα από την Ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας (Μέση Εκπαίδευση / Ενημέρωση).

Πατήστε εδώ για απευθείας σύνδεση με την συγκεκριμένη Ιστοσελίδα.

Η σελίδα αυτή θα ανανεώνεται σε τακτά διαστήματα.

Τελευταία Ενημέρωση: 15η Ιανουαρίου 2020