• img1
  • img2
  • img3
  • img4
  • img5
  • img6
  • img7
  • img8

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Πλάτωνος
3090 Λεμεσός
Τηλέφωνα: 25692250, 25692252
Τηλεομοιότυπο: 25692255
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: gym-laniteio-lem@schools.ac.cy

 

Που θα μας βρείτε