• img1
  • img2
  • img3
  • img4
  • img5
  • img6
  • img7
  • img8

Οικοσελίδα

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω εκ μέρους της Διεύθυνσης, του Καθηγητικού Συλλόγου και της Μαθητικής Κοινότητας στην  ιστοσελίδα του  Σχολείου μας, η οποία έχει διευρυνθεί, από τη περσινή σχολική χρονιά,  με τη λειτουργία των τμημάτων του Αθλητικού και του Μουσικού Σχολείου. Η διεύρυνση αυτή προσέδωσε και προσδίδει ξεχωριστή δυναμική στην όλη λειτουργία του Σχολείου μας και αναμένεται να συμβάλει στην εδραίωση και την επέκταση των ειδικών Σχολείων στο νησί μας.

Η φετινή σχολική χρονιά αποτελεί σταθμό στην ιστορική πορεία του Λανιτείου μας αφενός, γιατί συμπληρώνονται 110 χρόνια από την αναγνώριση του ως πενταταξίου ελληνικού σχολείου, και αφετέρου, γιατί συμπίπτει με την έναρξη των εργασιών για την ανάπλαση του ευρύτερου χώρου των Λανιτείων με την ανέγερση νέων κτιρίων για το Γυμνάσιο μας. Με την ολοκλήρωσή τους το Σχολείο μας αναμένεται να καταστεί ένα πραγματικό στολίδι όχι μόνο για την πόλη μας αλλά κα την Κύπρο γενικότερα.

Έχοντας υπόψη μας τις προαναφερθείσες παραμέτρους, στοχεύουμε στο να καταστεί η ιστοσελίδα μας μέσο προβολής των εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων του  Γυμνασίου μας με έμφαση σε αυτές που θα αναδεικνύουν την ιστορία του – για τον σκοπό αυτό έχει συσταθεί και ανάλογη επιτροπή- αλλά και ενημέρωσης για θέματα ευρύτερου εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος. Προσδοκούμε, επίσης, ότι θα συμβάλλει στην υλοποίηση του οράματός μας για άνοιγμα του Σχολείου στην κοινωνία, αφού θα αποτελέσει δίαυλο καλύτερης  επικοινωνίας, με την τοπική αλλά και την ευρύτερη κοινωνία με απώτερο στόχο τη γόνιμη αλληλεπίδραση.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εκπαιδευτικούς του Σχολείου μας για το αμέριστο ενδιαφέρον και τη συνεργασία τους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, που αναφύονται ένεκα της ανάπλασης, αλλά και τις άοκνες προσπάθειές τους για την πραγμάτωση των στόχων της εκπαίδευσης και της παιδείας γενικότερα.

Σας εύχομαι καλή περιδιάβαση.

Η Διευθύντρια

Άννα  Γιακουμή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 29 Ιουνίου 2017