ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Δευ-Παρ – 7.30-13.35
Τηλέφωνα: 25692250, 25692251
Τηλεομοιότυπο: 25692255
Μενού

S.T.E.A.M - Πρόγραμμα Διαθεματικής – Διεπιστημονικής Προσέγγισης (2023-2024)

Από τις δραστηριότητες του προγράμματος τη σχολική χρονιά 2023-2024

 

Άλλες Δραστηριότητες

Εκδήλωση  Φως και Χρώμα 20/04/2024

Επίσκεψη στο Μουσείο Μέλισσας 24/04/2024