ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Δευ-Παρ – 7.30-13.35
Τηλέφωνα: 25692250, 25692251
Τηλεομοιότυπο: 25692255
Μενού

Το σχολείο μας απέκτησε τη Διαπίστευση Erasmus, και ως διαπιστευμένος οργανισμός είναι σε θέση να συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα με άλλους οργανισμούς μέχρι 31/12/2027. Οι κινητικότητες αναμένονται να ξεκινήσουν 1/6/2024.