ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Δευ-Παρ – 7.30-13.35
Τηλέφωνα: 25692250, 25692251
Τηλεομοιότυπο: 25692255
Μενού

Ε.Δ.Σ.Π.Υ - Ευρωπαϊκό Δίκτυο Σχολείων Προαγωγής της Υγείας