ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Δευ-Παρ – 7.30-13.35
Τηλέφωνα: 25692250, 25692251
Τηλεομοιότυπο: 25692255
Μενού

Αλλαγές Στην Πρόσβαση για τα πανεπιστημια Κύπρου και Ελλάδας

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ  «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024»

 1. Σελίδες 17, 28 και 58 (Ευρετήριο): Τα Τμήματα Κοινωνικής Πολιτικής Αθήνας (Πάντειο) και Κοινωνικής Πολιτικής Κομοτηνής (ΔΠΘ) εντάσσονται πλέον εκτός από το 1ο και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο σύμφωνα με το Μηχανογραφικό 2023 της Ελλάδας.
 2. Σελίδες 19, 24, 27 και 52 (Ευρετήριο): Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας (ΔΠΘ) εντάσσεται πλέον εκτός από το 2ο και 3ο και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο σύμφωνα με το Μηχανογραφικό 2023 της Ελλάδας.
 3. Σελίδες 19 και 37: Το Τμήμα Επιστήμη Φυτικής Παραγωγής στο Μεσολόγγι (Παν. Πατρών) καταργείται (σελίδες 20, 37). Συγχωνεύεται με το Τμήμα Γεωπονίας Μεσολόγγι (Παν. Πατρών) - Σελίδες 19, 24 και 38: Προσθήκη νέου Τμήματος Γεωπονίας Μεσολόγγι (Παν. Πατρών). Εντάσσεται στο Πλαίσιο 14.  

«Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 52/2022 – ΦΕΚ 131/Α/7-7-2022 Ίδρυση, Κατάργηση, Συγχώνευση, Μετονομασία και Μεταβολή έδρας Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Πατρών και το Άρθρο 2, παρ. 1 τα Τμήματα Γεωπονίας με έδρα την Αμαλιάδα, Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής με έδρα το Μεσολόγγι και Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής με έδρα το Μεσολόγγι του Πανεπιστημίου Πατρών συγχωνεύονται σε Τμήμα Γεωπονίας που ιδρύεται με έδρα το Μεσολόγγι».

 

 1. Σελίδες 19, 24, 27 και 54 (Ευρετήριο): Το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Ορεστιάδας (ΔΠΘ) εντάσσεται πλέον εκτός από το 2ο και 3ο και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο σύμφωνα με το Μηχανογραφικό 2023 της Ελλάδας.
 2. Σελίδες 21, 42 και 59 (Ευρετήριο): Σύμφωνα με το Μηχανογραφικό Ελλάδας 2023 το Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών μετονομάζεται σε Τμήμα Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών Μηχανικών.
 3. Σελίδες 22, 26, 29 και 62 (Ευρετήριο): Σύμφωνα με το Μηχανογραφικό Ελλάδας 2023, τα Τμήματα Περιβάλλοντος Ζακύνθου (Ιόνιο Παν.), Λάρισας (Παν. Θεσσαλίας) και Μυτιλήνης (Παν. Αιγαίου) εντάσσονται πλέον εκτός από το 2ο και 3ο και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο.
 4. Σελίδες 22, 26, 29 και 62 (Ευρετήριο): Σύμφωνα με το Μηχανογραφικό Ελλάδας 2023, το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική Λαμίας (Παν. Θεσσαλίας) εντάσσεται πλέον εκτός από το 2ο και 3ο και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο
 5. Σελίδα 31 και εξής: όπου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ/ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ – ΚΥΠΡΟΣ και ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ/ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ – ΕΛΛΑΔΑ αλλαγή αντίστοιχα σε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ/ΤΜΗΜΑ – ΚΥΠΡΟΣ και ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ/ΤΜΗΜΑ - ΕΛΛΑΔΑ
 6. Σελίδα 36: Αφαίρεση του Πλαισίου 11 και εισχώρηση των σχολών του Πλαισίου 11 (2023) στο Πλαίσιο 12 – Με σχετική νομοθεσία της Ελληνικής Δημοκρατίας Νόμος Υπ’ Αριθμ. 4957 «Από την ακαδημαϊκή χρονιά 2024-25, η πρόσβαση στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών Αθήνας (ΕΚΠΑ) και Μουσικών Σπουδών Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) θα γίνεται με τα μαθήματα του Πλαισίου 12».
 7. Σελίδα 36 το Πλαίσιο 30 της σελίδας 53 (έκδοση 2023) με τις σχολές ΑΣΠΑΙΤΕ γίνεται Πλαίσιο 11 για να αποφευχθούν οι μετακινήσεις όλων των υπόλοιπων Πλαισίων
 8. Σελίδα 39: Στο Πλαίσιο 17, στα επιλεγόμενα μαθήματα, μετονομασία της Οικιακής Οικονομίας σε Αγωγή Υγείας (Οικιακή Οικονομία)
 9. Σελίδα 46: Σημ. 8: Η Σχολή Διοίκησης (Διατμηματικό) Τ.Π.Κ. έχει μεταφερθεί στην Πάφο.
 10. Σελίδες 48 και 49: Σημ. 9: Το Α.Ξ.Ι.Κ. έχει ενταχθεί στην Ακαδημία Επαγγελμάτων Τουρισμού και Φιλοξενίας του ΤΕΠΑΚ και έχει μεταφερθεί στην Πάφο.
 11.  Σελίδες 48, 49, 59 και 61 : Μετονομασία ΑΞΙΚ   - (Τ.Π.Κ. / Α.Ε.Τ.Φ.Κ. / Α.Ξ.Ι.Κ.)
 12. Σελίδα 50: Σημ. 8: Η Σχολή Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού Τ.Π.Κ. έχει μεταφερθεί στην Πάφο.
 13. Το νέο Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας στο Αγρίνιο (Παν. Πατρών) των Επιστημονικών Πεδίων 2 και 3 που παρουσιάζεται στο Μηχανογραφικό της Ελλάδας 2023 (Επιστημονικά Πεδία 2 και 3) εντάσσεται στο Πλαίσιο 14.

«Σύμφωνα με το με το άρθρο 2  παρ. 3 περίπτωση α) του Π.Δ. 52/2022 ΦΕΚ 131/Α/7.7.2022 Ιδρύεται  το Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας και εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών με έδρα το Αγρίνιο. Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, με έδρα το Αγρίνιο συγχωνεύεται με το Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, με έδρα το Αγρίνιο»

 

Κατεβάστε και εκτυπώστε τις αλλαγές αυτές.