ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Δευ-Παρ – 7.30-13.35
Τηλέφωνα: 25692250, 25692251
Τηλεομοιότυπο: 25692255
Μενού

Εγγραφές μαθητών για τη Σχολική χρονιά 2024-2025

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα ακολουθεί ενημέρωση για την εγγραφή ή επιβεβαίωση εγγραφής των μαθητών/μαθητριών Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών.

Σύμφωνα με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 10 Απριλίου 2024, το τέλος εκδρομών Μέσης Εκπαίδευσης αναθεωρείται από €8 σε €10 ανά μαθητή από τη σχολική χρονιά 2024-2025 και εντεύθεν. Για τον σκοπό αυτό θα εκδοθούν αναθεωρημένα ειδικά έντυπαδιπλότυπα Γ.Λ.273Β, για την είσπραξη του εν λόγω τέλους. Θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση για τον χρόνο και τον τρόπο παραλαβής των αναθεωρημένων ειδικών εντύπων Γ.Λ.273Β. Συγκεκριμένα, η εγγραφή ή η επιβεβαίωση εγγραφής των μαθητών/μαθητριών Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών, για τη σχολική χρονιά 2024 – 2025, θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:

 

Εγγραφές A' Tάξης απο  20 - 21 Ιουνίου :

Για τους/τις μαθητές/ριες  Α΄ τάξης Γυμνασίου, η εγγραφή θα πραγματοποιηθεί στις 20 και 21 Ιουνίου 2024, με φυσική παρουσία των γονέων/κηδεμόνων στο Γυμνάσιο, στο οποίο θα φοιτήσει το παιδί τους τη σχολική χρονιά 2024-2025

  • Σχετική Εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας: Πατήστε ΕΔΩ


Εγγραφές Β' και Γ' Τάξης απο  18 - 21 Ιουνίου :

Για τους/τις μαθητές/ριες Β΄ και Γ΄ τάξης Γυμνασίου, η επιβεβαίωση εγγραφής θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά από τις 18 μέχρι τις 21 Ιουνίου 2024.

  • Σχετική Εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας: Πατήστε ΕΔΩ

  • Ιστοσελίδα Εγγραφής: Πατήστε ΕΔΩ

  • Χρήσιμες οδηγίες προς γονείς και κηδεμόνες για ηλεκτρονική εγγραφή (Οδηγός Χρήσης): Πατήστε ΕΔΩ

 

Για τους/τις μαθητές/ριες Α΄ τάξης Λυκείου 18 και 19 Ιουνίου 2024:

Η εγγραφή θα πραγματοποιηθεί στις 18 και 19 Ιουνίου 2024, με φυσική παρουσία των γονέων/κηδεμόνων στο Λύκειο που θα φοιτήσει ο μαθητής (εκτός από τους μαθητές/ριες των Λυκείων που αναφέρονται στο σημείο 3.4). 

  • Σχετική Εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας: Πατήστε ΕΔΩ