ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Δευ-Παρ – 7.30-13.35
Τηλέφωνα: 25692250, 25692251
Τηλεομοιότυπο: 25692255
Μενού

Ενδοσχολικός Διαγωνισμός Γνώσεων για την Κλιματική Αλλαγή

Συμμετείχαν όλα τα τμήματα της Α΄ τάξης

Στο μάθημα της Βιολογίας προβλήθηκε σύντομο φιλμάκι πατήστε εδώ 

Στη συνέχεια οι μαθητές και οι μαθήτριές μας κλήθηκαν να απαντήσουν γραπτώς σε απλές ερωτήσεις βασισμένες στο φιλμάκι που είχαν μόλις παρακολουθήσει:

Φιλμάκι - Ερωτήσεις

Αφού παρακολουθήσετε το φιλμάκι για την κλιματική αλλαγή να απάντησε τις πιο κάτω ερωτήσεις

ΜΕΡΟΣ Α΄: Να κυκλώσετε Σωστό / Λάθος στο τέλος κάθε πρότασης

 

Α. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι χρήσιμο για τη γη αφού χωρίς αυτό η μέση θερμοκρασία θα ήταν χαμηλή. Σωστό / Λάθος

 

Β. Η κλιματική αλλαγή δημιουργείται με φυσικά αίτια. Σωστό / Λάθος

 

Γ. Κλιματική αλλαγή είναι η  μεταβολή στο κλίμα. Σωστό / Λάθος

 

Δ. Οι ηγέτες των κρατών οφείλουν να υιοθετήσουν πολλές φυσικές πηγές ενέργειας.

     Σωστό / Λάθος

 

Ε. O τρόπος που ζούμε επηρεάζει το περιβάλλον. Σωστό / Λάθος

 

ΜΕΡΟΣ Β΄: Να κυκλώσετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση

1. Οι πάγοι λιώνουν λόγω της αύξησης του

Α. Διοξειδίου του άνθρακα

Β. Οξυγόνου

Γ.  Αζώτου

2. Οι ημέρες καύσωνα προβλέπεται πως θα είναι 5πλάσιες μέχρι το

Α. 2000

Β. 2025

Γ.  2050

Δ. 2100

 

3. Η κλιματική αλλαγή αυξάνει:

Α. Την υγρασία

Β. Τη βλάστηση

Γ.  Τη ξηρασία

Δ. Τα ψάρια 

 

4. Τα προϊόντα με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα :

Α. Είναι παχυντικά

Β. Χρειάστηκαν λιγότερη ενέργεια για την παραγωγή και τη μεταφορά τους

Γ. Περιέχουν χαμηλή ποσότητα άνθρακα

Δ. Περιέχουν λίγες θερμίδες και είναι κατάλληλα για υγιεινή διατροφή

 

5. Οι ψηλές θερμοκρασίες

Α. Μειώνουν τη στάθμη της θάλασσας

Β. Προκαλούν καταιγίδες

Γ. Βοηθούν στην ανάπτυξη των φυτών

 

 

Το τμήμα που συγκέντρωσε το ψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας ήταν το Α1.

Βραβείο: κέρασμα στο σχολικό κυλικείο, προσφορά της διεύθυνσης