ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Δευ-Παρ – 7.30-13.35
Τηλέφωνα: 25692250, 25692251
Τηλεομοιότυπο: 25692255
Μενού

24 Νοεμβρίου 2023

Από τη Συγκέντρωση των Λαβαροφόρων και Σημαιοφόρων των Σχολείων της Λεμεσού στο Λανίτειο Γυμνάσιο Λεμεσού.