ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Δευ-Παρ – 7.30-13.35
Τηλέφωνα: 25692250, 25692251
Τηλεομοιότυπο: 25692255
Μενού

Eρευνητικό και εκπαιδευτικό ίδρυμα «ΠΡΩΤΕΑΣ»

Το Ινστιτούτο Κύπρου είναι ένα μη κερδοσκοπικό, ερευνητικό και εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Ασχολείται με θέματα επιστήμης, τεχνολογίας, οικονομίας και πολιτικής που σχετίζονται με τις μεγάλες προκλήσεις στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και των υδάτινων πόρων για την Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο. Έχει επίσης σκοπό την εξεύρεση λύσεων σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης. Χρηματοδοτείται μεταξύ άλλων και από μεγάλες Κυπριακές εταιρίες στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ).

Εμείς επισκεφτήκαμε το Εργαστήριο Ηλιακών Εφαρμογών «ΠΡΩΤΕΑΣ». Εκεί μας υποδέχθηκε και μας ξενάγησε ο Δρ. Μάριος Γεωργίου.

Στον «Πρωτέα» γίνεται έρευνα για την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας και τη μετατροπή της σε ηλεκτρική ενέργεια στο μέγιστο δυνατό. Με μεγάλα κάτοπτρα συγκεντρώνεται η ηλιακή ενέργεια. Η έρευνα σχετίζεται με τον προσανατολισμό των κατόπτρων και με την αποθήκευση της ενέργειας που παράγεται. Μας εντυπωσίασε ο πρωτοποριακός πειραματισμός της χρήσης αλατιού για την αποθήκευση της ηλιακής ενέργειας που συλλέγεται από τα κάτοπτρα. Η αποθήκευση της ενέργειας σε συμβατικές μπαταρίες που ήδη υπάρχει δεν είναι βιώσιμη λύση αφού τα υλικά είναι περιορισμένα και επίσης αποτελούν πηγή ρύπανσης σε αντίθεση με το αλάτι.

Η όλη επίσκεψη εκτός από ενημέρωση μας πρόσφερε και την ελπίδα πως υπάρχουν επιλογές για τη λύση του ενεργειακού προβλήματος. Επίσης, η ελπίδα για προοπτικές εργοδότησης των νέων επιστημόνων στην Κύπρο παραμένει ζωντανή στο Ινστιτούτο Κύπρου.